PharmTrade.biz   

Законодательство Фармацевтического рынка Украины

 

Нормативно-законодавчі документи, які регулюють діяльність аптечних закладів та їх структурних підрозділів.

 1. Конституція України

 2. Кодекс Законів про Працю

 3. ДБН України (Заклади охорони здоров'я ДБН В.2.2-10-2001

 

Укази:

 1. Указ Президента України № 493/92 від 03.10.92 р. «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»

 2. Указ Президента України від 23.07.98 р. № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності»

 3. Указ Президента України вiд 10.06.1997 р.  № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»

 4. Указ Президента України вiд 07.09.1999 р. № 1128/99 «Про День фармацевтичного працівника»

 5. Указ Президента Украины №440/211 від 8.04.2011 Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів

 

Закони:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів»

 2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про звернення громадян»

 3. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ціни і ціноутворення»

 4. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про лікарські засоби»

 5. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ліцензування певних видів господарської діяльноств»

 6. ЗАКОН УКРАЇНИ «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

 7. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про рекламу»

 8. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наркотичні лікарські засоби»

 9. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про підприємніцтво»

 10. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про підприємства в Україні»

 11. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист прав споживачів»

 12. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконні дії стосовно отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів»

 13. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

 14. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про відпустки»

 15. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про метрологію і метрологічну діяльність”

 16. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про охорону праці”

 17. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 18. Закон Украины вiд 15.02.1995р. № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»

 19. Закон України від 15.02.1995 р. № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

 

 

Постанови:

 

 1. Постанова КМУ №880 від 24.09.2012р.   "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955"

 2. Постанова КМУ №907 від 5.09.2012р.   "Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою"

 3. Постанова КМУ №794 від 13.08.2012р.   "Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів"

 4. Постанова КМУ №458 від 23.05.2012р.   "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування"

 5. Постанова КМУ №340 від 25.04.2012р.  "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою"

 6. Постанова КМУ  №867 від 8.08.2011р.  "Питання звільнення виробів медичного призначення від оподаткування податком на додану вартість"

 7. Постанова КМУ №259 від 3.02.2010р. "Деякі питання діяльності, пов'язаної з торгівлею лікарськими засобами"

 8. Постанова КМУ №260 від 3.02.2010р. "Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів"

 9. Постанова КМУ №589 від 3.06.2009р. "Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом

 10. Постанова КМУ №333 від 25.03.2009р. "Деякі питання Державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"

 11. Постанова КМУ №242 від 5.03.2009р. "Деякі питання використання спирту етилового для виробництва лікарських засобів"

 12. Постанова КМУ №1164 від 27.12.2008р. "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)"

 13. Постанова КМУ №1022 від 19.11.2008р. "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 837 і від 17 жовтня 2008 р. №955"

 14. Постанова КМУ №955 від 17.10.2008р. "Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення"

 15. Постанова КМУ №843 від 10.09.2008р. "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

 16. Постанова КМУ №837 від 10.09.2008р.  "Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів"

 17. Постанова КМУ №518 від  4.06.2008р. "Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин"

 18. Постанова КМУ №483 від 21.05.2008р. "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів,  пов'язаних з державним наглядом (контролем) за додержанням порядку формування, встановлення  та застосування цін (тарифів)"

 19. Постанова КМУ №434 від 7.05.2008р. "Про внесення зміни до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії  для окремого виду господарської діяльності"

 20. Постанова КМУ №366 від 17.04.2008р. "Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів"

 21. Постанова КМУ №1387 від 05.12.2007р. "Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної  з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000р. № 1698 і від 04.07.2001р. № 756"

 22. Постанова КМУ №1339 від 21.11.2007р. "Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"

 23. Постанова КМУ №1279 від 31.10.2007р. "Про затвердження Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат, пов’язаних з проведенням експертизи зразків продукції"

 24. Постанова КМУ №1280 від 31.10.2007р. "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції"

 25. Постанова КМУ №1203 від 10.10.2007р. "Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах"

 26. Постанова КМУ №1023 від 26.07.2006р. "Про реалізацію статті 28 Закону України Про безпечність та якість харчових продуктів"

 27. Постанова КМУ №908 від 3.07.2006р. "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів"

 28. Постанова КМУ№902 від 14.09.2005р. "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну"    зі  змінами.

 29. Постанова КМУ №379 від 26.05.2005р. "Про внесення зміни до пункту 44 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

 30. Постанова КМУ №411 від 31.03.2004р. "Про затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів"

 31. Постанова КМУ №720 від 2.06.2004р. "Про внесення змін до переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам"

 32. Постанова КМУ №1950 від 25.12.2002р. "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

 33. Постанова КМУ №1890 від 12.12.2002р. "Про внесення змін в перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

 34. Постанова КМУ №756 від 04.07.2001р. "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

 35. Постанова КМУ №163 від 21.02.2001р. "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня. Розділ 33 "Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами".

 36. Постанова КМУ №1755 від 29.11.2000р. "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу"

 37. Постанова КМУ №770 від 06.05.2000р. "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

 38. Постанова КМУ №1303 від 17.08.1998р. "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань "

 39. Постанова КМУ №1290 від 17.11.1997р. "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці" (додаток N 2). Розділ XVIII "Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами".

 40. Постанова КМУ №348 від 14.04.1997р.  ІНСТРУКЦІЯ з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації

 41. Постанова КМУ №1071 від 5.09.1996р.  "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету"

 42. Постанова КМУ №611 від 09.08.1993р. "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці"

 43. Постанова КМУ №909 від 04.11.1993р. "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад,  робота на яких дає право на пенсію за вислугу років"

 

 

Накази:

 1. Наказ Міністерства юстиції України №430/5 від 14.03.2013р. "Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду"

 2. Наказ МОЗ України №166 від 26.02.2013р. "Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів"

 3. Наказ МОЗ України №876 від 06.11.2012р.  "Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта"

 4. Наказ МОЗ Украіни №812 від 17.10.2012р.  "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках"

 5. Наказ МОЗ Украіни №705 від 07.09.2012р.  "Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм заяв про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення"

 6. Наказ МОЗ Украіни №534 від 16.07.2012р.   "Про запровадження спеціального позначення лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, що закуповуються за рахунок бюджетних коштів"

 7. Наказ МОЗ Украіни №513 від 11.07.2012р.   "Про затвердження Порядку перевірки перед видачею ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами."

 8. Наказ МОЗ Украіни №498 від 06.07.2012р.  "Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи"

 9. Наказ МОЗ Украіни № 422 від 06.06.2012р.   "Про деякі питання заборони рекламування лікарських засобів"

 10. Наказ МОЗ Украіни № 419 від 01.06.2012р.   "Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних та порівняльних (референтних) цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року"

 11. Наказ МОЗ Украіни №394 від 29.05.2012р.  "Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби"

 12. Наказ МОЗ України №1000 від 29.12.2011р.  "Про затвердження обов'язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих) лікарських засобів вітчизняного виробництва і виробів медичного призначення для аптечних закладів"

 13. Наказ МОЗ України №809 від 22.11.2011р.  "Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України"

 14. Наказ МОЗ України №755 від 04.11.2011р.  "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи"

 15. Наказ МОЗ України №723 від 31.10.2011р.   "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами"

 16. Наказ МОЗ України №724 від 31.10.2011р.  "Про затвердження Порядку контролю за додержанням  Ліцензійних умов провадження господарської діяльності  з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами"

 17. Наказ Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України №51 від 06.05.2010р.  "Про затвердження Переліку медичних виробів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в Україні"

 18. Наказ МОЗ №66 від 02.02.2010р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку"

 19. Наказ МОЗ України №11 від 21.01.2010р.  "Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України"

 20. Наказ МВС №216 від 15.05.2009р.  "Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності  з обігу наркотичних засобів, психотропних  речовин, прекурсорів та зберігання вилучених  з незаконного обігу таких засобів і речовин"

 21. Наказ МОЗ України №481 від 20.08.2008р.  "Про внесення змін та доповнень до деяких наказів МОЗ України”

 22. Наказ МОЗ України №838  від 18.12.2007р. "Про затвердження концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України”

 23. Наказ МОЗ України №202 від 23.04.2007р.  "Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезені за її межі» «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770» «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість психотропних речовин списку N 2 таблиці III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770"

 24. Наказ МОЗ України № 818 від 12.12.2006р.  "Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів"

 25. Наказ МОЗ України №275 від 15.05.2006р.  "Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів"

 26. Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006р.  "Про порядок проведення профілактичних щеплень Україні та контроль якості обігу медичних імунобіологічних препаратів"

 27. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України №308/519 від 05.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"

 28. Наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005р.  "Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення"

 29. Наказ МОЗ України №421 від 23.08.05р.  "Про затвердження Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів"

 30. Наказ МОЗ України №360 від 19.07.2005р.  "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог – замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень"

 31. Наказ МОЗ України № 590 від 01.12.2004 р.  "Про затвердження опису зовнішнього сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного підрозділу"

 32. Наказ МОЗ України № 349 від 08.07.2004р.  "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів"

 33. Наказ МОЗ України №314 від 21.06.2004р.  "Про внесення змін і доповнення до наказу МОЗ України від 15.01.2003 N 8 Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, які (лікарські засоби) реєструються в Україні"

 34. Наказ МОЗ України №210 від 14.05.2003р.  "Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів"

 35. Наказ МОЗ України №211 від 14.05.2003р.  "Про внесення змін і доповнень до наказів МОЗ України"

 36. Наказ МОЗ України №8 від 15.01.2003р.  "Про затвердження переліків допоміжних речовин та барвників, дозволених для застосування у виробництві лікарських засобів, що (лікарські засоби) реєструються в Україні та виготовляються в аптечних умовах за рецептами лікарів і замовленнями лікувально-профілактичних закладів"

 37. Наказ МОЗ України №385 від 28.10.2002р. "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"

 38. Наказ МОЗ України №117 від 29.03.2002р.  "Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск №78 "Охорона здоров'я"    Додаток

 39. Наказ МОЗ України №428 від 26.10.2001р.  "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів"

 40. Наказ МОЗ України №677 від 29.09.2014р.   "Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі"

 41. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №122 від 23.03.2001р. "Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня"

 42. Наказ МОЗ України №188 від 01.08.2000р.  "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу"

 43. Наказ МОЗ України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 67/59 від 19.03.1999р.  "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

 44. Наказ ДержКомПідприємництва України №18 від 10.08.98р.  "Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок"

 45. Наказ МОЗ №187 від 07.07.98 "Про затвердження переліків лікарських засобів у медичних аптечках транспортних засобів"

 46. Наказ МОЗ №73 від 18.05.94   "Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах"

 47. Наказ МОЗ СРСР №1689 від 26.12.86 р.  "Об утверждении норм естественной убыли медикаментов, ваты,  медицинских  пиявок  и  стеклянной   аптечной посуды в аптечных учреждениях и Инструкции по их   применению"

 
 

Copyright© 2002-2021 Все права защищены.